Skip to content

huyền huyễn

Thần Khúc – Chương 10

Trước khi Khúc Duyệt ra ngoài, nàng đã giải quyết xong vấn đề nhà ở và chuyển từ khách xá sang phù không đảo. Học Viện Phúc Sương là một không gian nhiều tầng, phần đế hình bát giác trên mặt đất là nơi sinh sống của các đệ tử.

You cannot copy content of this page